PROTECTION OF PERSONAL DATA

Доставчикът е регистриран Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За осъществяване на доставка на закупени стоки от Електронния магазин. „ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ“ ЕООД (“Доставчик”) предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, във връзка с използването на услугите на онлайн магазина. Следните лични данни са необходими за изпълняването на поръчките на Потребителите: име и фамилия, адрес за доставка и фартура, пощенски код, e-mail, телефон за връзка.
С използването на Електронния магазин, Потребителят се съгласява всички лични данни, които предостави на Доставчика, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели:
– за контакт с Потребителя
– във връзка със спазване на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните
(GDPR)
Настоящата политика е част от Условията за ползване на Електронния магазин и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.